O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole

 

 


W skład

Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

wchodzą szkoły dzienne dla młodzieży oraz szkoły zaoczne dla dorosłych.

 

 

SZKOŁY DZIENNE:

- Technikum:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik agrobiznesu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych

 - SZKOŁY ZAOCZNE:

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja R.3  – prowadzenie produkcji rolniczej
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy     – Kwalifikacja R. 6  – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 


  DYREKTOR SZKOŁY - mgr inż. Henryk Sudoł

   

   

   


  WICEDYREKTOR SZKOŁY - mgr Lucyna Urbanek

   

    

   

   

   

  Nasza placówka jest szkołą publiczną.

  Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

  Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

   

   

  "Takie Rzeczypospolite będą,

  jakie ich młodzieży chowanie..."

   

   

   

   

  ta myśl Jana Zamoyskiego przyświeca nam w codziennej pracy...

  Jan Zamoyski, fragment aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej

   

    

    

    

   Nasza szkoła bierze udział w kampanii

   "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY" - www.szkolabezprzemocy.pl

    

    

    

   W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza

    

    

   Opracowanie: szkolnastrona.pl