Rekrutacja 2017/2018

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja 2017/2018

  UWAGA! 

Szkoła prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny (semestr zimowy) : 


Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły -  nr tel. 24 3894100

 


UWAGA!

 

 

Szkoła prowadzi dodatkowy nabór do TECHNIKUM kształcącego w zawodach:

 

 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

  

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 

  

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły -  nr tel. 24 3894100

             DROGI GIMNAZJALISTO!

 Zbliża się dzień, w którym zakończysz naukę w gimnazjum. Oznacza to, że staniesz przed koniecznością wyboru kolejnej szkoły, której ukończenie pozwoli Ci na studiowanie lub podjęcie pracy zawodowej.

 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą!

 

 

  

W roku szkolnym 2017/2018

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa  

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku  

prowadzi nabór do następujących szkół:

 TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE:


 


 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 


technik agrobiznesu


- technik żywienia i usług gastronomicznych


 

 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA:


 

- mechanik pojazdów samochodowych

 

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku:

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

                                                                                                                                                               (NOWOŚĆ )

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

 

2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; 3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

 

4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

 

5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

 

6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. (NOWOŚĆ )

 

Reasumując:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  jest przygotowany m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie posiada wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy oraz posiada  uprawnienia do przejęcia gospodarstwa i wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Szkoła przygotowuje także do uzyskania prawa jazdy kategorii B, T i uprawnień operatora kombajnów zbożowych.

 

  

TECHNIK AGROBIZNESU


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.


 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

 

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

 

 

 

 

 


Opracowanie: szkolnastrona.pl