Z życia szkoły...

Jesteś tu: » Strona startowa » Z życia szkoły...

 

 

UWAGA! 

 

Szkoła prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny: 
 

Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej


Początek semestru - luty 2018 


Inf. udziela sekretariat szkoły, tel. 24 3894100 ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

do ZSMR w Piątku na obchody ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁYUWAGA!

 

 

Szkoła prowadzi dodatkowy nabór do TECHNIKUM kształcącego w zawodach:

 

 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

  

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 

  

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły -  nr tel. 24 3894100


 

      

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

2016/2017

Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

 

1.

MATURA – część pisemna

22.08.2017 (wtorek)

9:00

 

2.

Język polski

23.08.2017

9:00

 

3.

Język rosyjski

23.08.2017

9:00

 

4.

Język angielski

23.08.2017

9:00

 

5.

Usługi gastronomiczne

23.08.2017

9:00

 

6.

Produkcja roślinna

23.08.2017

9:00

 

7.

Produkcja zwierzęca

23.08.2017

9:00

 

8.

Wychowanie fizyczne

23.08.2017

9:00

 

6.

Matematyka

24.08.2017

   9:00

 

7.

Zajęcia praktyczne

25.08.2017

   9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim  żalem zawiadamiamy, że dnia 24.05.2017 r., przeżywszy 74 lata,  zmarł  wieloletni Nauczyciel, Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku, nasz Kolega, współpracownik i przyjaciel - Kazimierz Dzięgielewski. 

Pogrzeb Kazimierza Dzięgielewskiego odbędzie się 27.05.2017 r. - o godz. 13:00 - w Łęczycy. 

 

                                                Społeczność szkolna ZSMR w Piątku
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM


        Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH


Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

 

1.

MATURA – część pisemna

23.08.2016

9:00

 

2.

Język polski

24.08.2016

9:00

 

3.

Geografia

24.08.2016

9:00

 

4.

Język angielski

24.08.2016

9:00

 

5.

Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego

24.08.2016

9:00

 

6.

Pracownia planowania żywienia i prod. gstrom.

24.08.2016

9:00

 

7.

Matematyka

25.08.2016

9:00

 

8.

Produkcja zwierzęca – egzamin poprawkowy

25.08.2016

9:00

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

9.

Produkcja zwierzęca  -termin dodatkowy

25.08.2016

9:00

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

10.

Organizacja prod. gastronomicznej

25.08.2016

9:00

 

11.

Przetwórstwo żywności

25.08.2016

9:00

 

12.

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe

25.08.2016

9:00

 

13.

Usługi gastroniomiczne

25.08.2016

9:00

 

 

 

GRAFIK ZAJĘĆ w ZSMR PODCZAS FERII

 

 

 

Lp.

Data i godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Uwagi

I TYDZIEŃ FERII

1.

Poniedziałek  i wtorek – godz. 12:00 – 14:00

Jarosław Czubatka

Zajęcia sportowe na gminnej hali sportowej

 

2.

Środa, czwartek – 11:00 – 12:00

Michał Stawiński

Zajęcia sportowe w ZSMR

 

3.

Wtorek i czwartek –

godz. 10:00 – 12:00

Lucyna Urbanek

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

4.

Wtorek

Halina Przybysz

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

5.

Środa - 11:00 - 12:00

Agnieszka Wójcik

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

6.

Środa – 9:00 – 11:00

Jacek Walczak

Zajęcia z historii

 

7.

Środa - 10:00 - 12:00

Anna Nalewajska

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

8.

Środa  10:00 - 12:00

Radosława Zazoniuk

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

9.

Wtorek i środa  10:00 - 12:00

Dominika Starzyńska

Dyżur w bibliotece

 

II TYDZIEŃ FERII

10.

Wtorek –  9:00 – 11:00 

A. Pakulska,

A. Sas

Zajęcia z żywienia

 

11

Środa –  11:00 – 13:00

Mirosława Lisiecka

Zajęcia z maturzystami

 

12.

Czwartek – 11:00 – 12:00

Michał Stawiński

Zajęcia sportowe w ZSMR

 

 

 

 

 

 


OFERTA EDUKACYJNA ZSMR na rok szkolny 2016/2017   

                 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

 

2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; 3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

 

4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

 

5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

 

 

 

Reasumując:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  jest przygotowany m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie posiada wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.

 

 

TECHNIK AGROBIZNESU

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

 

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

 

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

 

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

 

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

 

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

 

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

 

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

 

3) planowania i oceny żywienia;

 

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

 

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

 

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

 

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

 

 

 

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

 

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

 

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

 

4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

       

 


Egzaminy potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

 

 

ETAP PISEMNY – 14.01.2016 r.

 

  - Godz. 10:00 – kwalifikacje: M. 01, T. 06

 

- Godz. 12:00 – kwalifikacje R. 06, T 15,  M. 02

 

- Godz. 14:00 – kwalifikacja  M. 43

 

  

ETAP PRAKTYCZNY – 15.01.2016 r.

 

 - Godz. 13:00 – kwalifikacje: R. 06, T. 15,  M. 43

 

 Przypominam o zabraniu dowodu osobistego! 

GRATULUJEMY SERDECZNIE! 

                                   


                                          UWAGA!

 

Komisja Socjalna przy ZSMR w Piątku prosi o składanie wniosków o dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2015 r.    18 września 2015 r,. o godz. 10:30 w naszej szkole odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „ Z unijnego  na nasze czyli o co chodzi w Funduszach europejskich”. 
Zajęcia w szkole dla dorosłych rozpoczynają się 12 września 2015 r., (w sobotę), o godz. 8:00! 
W sobotę spotkanie zakończy się o godz. 15:20!
Zjazd odbywa się także w niedzielę - 13 września 2015 r. - w godz. 8:00 - 13:00!


O godz. 8:00 msza św. w kościele w Piątku!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w szkole - godz. 9:00!


 

                                


                                   UWAGA!Zakwaterowanie uczniów w internacie ZSMR będzie możliwe już w poniedziałek, 31.08.2015 r., od godz. 19:00!
Zapraszamy! 
UWAGA!

 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami!

 

  • TECHNIKUM

    -   kierunek: technik mechanizacji rolnictwa

                         – 2  miejsca

    -   kierunek: technik żywienia i usług

                        gastronomicznych – 2 miejsca

 

 

  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

    - kierunek: mechanik pojazdów samochodowych

                       – 5 miejsc

    - kierunek: mechanik – operator pojazdów i maszyn

                      rolniczych – 7 miejsc

 

Prowadzimy także nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy (kształcenie w systemie zaocznym: sobota – niedziela) - dający uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego - 

R – 03 – prowadzenie produkcji rolniczej!

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 24 3894100

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

w ZSMR w Piątku

SIERPIEŃ 2015


 

 

 

Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

1.

Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego

24.08.2015

9:00

 

2.

Język polski

24.08.2015

             9:00

 

3.

Pojazdy rolnicze

24.08.2015

             9:00

 

4.

Maszyny rolnicze

24.08.2015

             9:00

 

5.

Język angielski

26.08.2015

 9:00

 

6.

Język rosyjski

27.08.2015

 9:00

 

7.

Matematyka

28.08.2015

 9:00

 

8.

Biologia

27.08.2015

 9:00

 

9. 

Zajęcia praktyczne CKP

28.08.2015

8:30

 

 

 

 


PONIEDZIAŁEK - EGZAMINY!Godzina 10:00 - klasy: II TMR a i b, III AGRO, III TŻ, kurs R.3
Godzina 12:00 - klasy III TMR a i b, III ZSZ, Szkoła Policealna E.13 oraz kurs M.43
Godzina 14:00 - kurs E.14
Zbiórka uczniów i słuchaczy pół godziny przed egzaminem!


                         


                      GRATULUJEMY!

 

 

 

 


DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE


 

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

 

W tym dniu, w naszej szkole, promowaliśmy zdrowe odżywianie.

 

Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą zdrowej żywności, po czym Pani M. Lisiecka przeprowadziła test sprawdzający wiedzę uczniów związaną ze  zdrowym odżywianiem.

 

W pracowni ekologicznej uczniowie klas technikum żywienia, wraz z nauczycielkami: Panią A. Sas oraz Panią A. Pakulską, przygotowały wystawę „Zdrowa żywność”.

 

W szkole ogłoszony został konkurs na plakat „Zdrowe odżywianie”.

 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Anny Nalewajskiej wyłoniła zwycięzców:

 

I miejsce- Michał Szczech  klasa I MRA a

 

II miejsce – Daria Matczak – klasa III T. AGRO

 

III miejsce – Monika Bartosik – klasa I TŻ

 

Zwycięzcami testu o zdrowej żywności zostali:

 

I miejsce – Daria Matczak – klasa III T. ARGO

 

II miejsce – Monika Marszałek – kasa III TŻ

 

III miejsce – Adrian Cholewiński – klasa II TŻ


Zwycięzcom konkursów - serdecznie gratulujemy! 

Wszystkim, którzy przyczynili się to tej niewątpliwie udanej imprezy serdecznie DZIĘKUJEMY!
                                                                                                                                                                           Więcej zdjęć w galeriiSZKOLNY DZIEŃ KARIERY


W Szkolnym Dniu Kariery, zorganizowanym przez Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, w dniu 16 kwietnia 2015 r., uczestniczyli doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi.

Jego uczestnikami była młodzież ostatnich klas mająca przed sobą do podjęcia trudną decyzję o wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Dodatkową atrakcją było stoisko Punktu Pośrednictwa Pracy z Łęczycy, przy którym młodzież mogła zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i wymaganiami stawianymi przez pracodawców. 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl