Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Jesteś tu: » Strona startowa » Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkól Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą Piątku w roku szkolnym 2017/2018


Na podstawie z § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 5 ust. 2pkt. 1lit. a i § 5 ust.2,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432, z 2003r. Nr 104, poz. 965, Nr 141, poz.. 1362 z 2004r. Nr 164, poz. 1716, z 2005r. Nr 142, poz. 1191, z 2006r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595, Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4, Nr 186, poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w  Zespole Szkól Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą Piątku w roku szkolnym 2017/2018 w niżej podanych terminach:

 

 

 

1. 10.01.2018

 

2. 11.01.2018

 

3. 30.04.2018

 

4. 02.05.2018 

 

5. 04.04.2018

 

6. 07.05.2018

 

7. 08.05.2018  

 

8. 01.06.2018

 

9.   18.06.2018

 

10. 19.06.2018 

Opracowanie: szkolnastrona.pl